hình qua kho BinhdienOnline.com

Mô hình qua kho BinhdienOnline.com. Với mô hình này, nhà bán hàng có thể chủ động quản lý tồn kho. Khi có đơn hàng phát sinh, hàng hóa sẽ được chuyển về kho BinhdienOnline.com tiếp nhận, xử lý đơn hàng và các vấn đề liên quan đến hậu mãi.