QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ BÁN HÀNG 

Bước 1 :

Nhà Bán Hàng truy cập vào https://binhdienonline.com/dang-ky-ban-hang/ , sau đó bấm chọn " ĐĂNG KÝ NGAY "

Đăng Ký Bán Hàng

Bước 2 :

Tiếp theo tiến hành Đăng nhập hoặc tạo tài khoản

Bước 3 :

Chọn loại tài khoản nhà bán phù hợp để đăng ký thông tin

Bước 4 :

Nhà Bán Hàng điền đầy đủ thông tin và hình ảnh để đăng ký, sau đó bấm " Gửi hồ sơ "

Lưu ý: Chỉ khi Nhà Bán Hàng khi điền đủ thông tin và hình ảnh thì hồ sơ mới gửi đi được

Sau khi Nhà bán Hàng đã gửi hồ sơ. BinhdienOnline.com sẽ nhận và xét duyêt sau đó sẽ liên lạc với Nhà Bán Hàng để làm việc trực tiếp hoàn tất thủ tục đăng Ký bán hàng