Hướng Dẫn Hủy Hàng

1. Khách hàng bấm vào"BinhdienOnline của tôi" bên trên của trang chủ và chọn mục"Đơn hàng của tôi"

2. Khách hàng bấm vào mã đơn hàng trong danh sách đơn hàng"MÃ ĐƠN HÀNG" 

3. Bên dưới cùng của đơn hàng, khách hàng bấm vào"Huỷ đơn hàng" 

4. khách hàng bấm chọn sản phẩm mình muốn huỷ, lý do huỷ, bấm đồng ý chính sách huỷ. Sau đó bấm" Xác nhận" để huỷ hàng

5. Huỷ sản phẩm thành công, tại đây khách hàng sẽ thấy sản phẩm đã bị huỷ

Lưu ý:   

        - Thời gian để bạn huỷ đơn hàng là trước 22:30 trong ngày bạn đặt hàng(nếu bạn đã thanh toán), nếu đang chờ thanh toán thì đơn hàng của bạn sẽ tự động bị huỷ vào 22:30 

        - Để được hỗ trợ. Khách hàng liên hệ sớm nhất với Trung tâm khách hàng qua hotline: 0818000985